When

12. November 2023    
16:00
St Anthony Park United Church of Christ
Quatuor Modigliani